Restauracje w naszym hotelu White Plains

TGI Fridays Casual Dining Restaurant & Bar

TGI Fridays oferuje wspania?e jedzenie i niesamowite napoje w naszej lokalizacji Metropolitan Plaza i na terenie ca?ego kraju. Od hamburgerów do steków i piwa do napojów mieszanych, nie musisz czeka? do pi?tku, aby dosta? pi?tki.

Chipotle Mexican Grill

Aby zrobi? wspania?y posi?ek, potrzeba wi?cej ni? smacznego jedzenia. Zajmuje niesamowit? lokalizacj? i jedzenie z zabawnymi, ciekawymi lud?mi. Niestety nie mo?emy sprawi?, ?e Twoi znajomi b?d? bardziej interesuj?cy lub zabawni. To, co mo?emy zrobi?, to starannie zaprojektowa? ka?d? z naszych restauracji, aby stworzy? wyj?tkowe doznania kulinarne zupe?nie inne ni? tradycyjne fast food.