• 1.jpeg

Thuê ô tô qu?c gia

Dịch vụ cho thuê xe quốc gia nằm ngay tại khách sạn này. Khách đã đăng ký được giảm 10% và nâng cấp miễn phí.

Nhấp vào đây để biết thêm chi tiết