Chính sách đặt phòng

Chính sách đặt phòng

Nếu bạn đang đặt phòng phải có thành viên Ưu tiên Đặt mua Ưu tiên - phải được cung cấp khi nhận phòng. Tỷ lệ mua hàng trước là mua trước, tỷ lệ trả trước. Không hoàn lại tiền nếu hủy hoặc thay đổi. Thẻ tín dụng của bạn sẽ bị tính tổng số tiền trong vòng 24-48 giờ kể từ khi đặt phòng.

Phòng của bạn sẽ được giữ đến 7 giờ sáng vào buổi sáng sau ngày đến của bạn. Nếu bạn không đến và không hủy bỏ đặt phòng của mình theo thời hạn hủy bỏ, thẻ tín dụng của bạn sẽ bị tính phí 1 đêm cộng với thuế.